TROŠKOVI I ISPORUKA ROBE
Uz kupoprodajnu cijenu za naručene proizvode, kupac je dužan platiti i troškove dostave po primitku robe, osim kod narudžbe pojedinih proizvoda koji uz opis imaju napomenu: »poštarina uključena u cijenu« ili »besplatna dostava«.

Pakete dostavlja kurirska služba odabrana prilikom narudžbe proizvoda. Naručeni proizvodi bit će dostavljeni na adresu koja je bila navedena kao adresa dostave. Isto vrijedi i za slučaj slanja proizvoda u druge zemlje Europske unije. U slučaju slanja proizvoda u zemlje Europske unije, za obračun provizije koristi se cjenik dostavne službe koja je preuzela pošiljku. Ne naplaćuju se troškovi pripreme narudžbe.

MATERIJALNI NEDOSTATAK/GREŠKA/OŠTEĆENJE
Kupac može ostvariti svoja prava iz poglavlja materijalnog nedostatka/greške/oštećenja, ako o nedostatku obavijesti prodavatelja unutar 2 (dva) mjeseca od dana kada je nedostatak uočen. Kupac mora detaljno opisati nedostatak u obavijesti o nedostatku i omogućiti prodavatelju pregled proizvoda.

Prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak na proizvodu koji se prikaže 2 (dvije) godine nakon isporuke. Smatra se da je materijalni nedostatak na proizvodu postojao već u trenutku izručenja, ako se pojavi unutar 6 (šest) mjeseci od izručenja.

Kupac, koji ispravno obavijesti prodavatelja o nedostatku, od prodavatelja ima pravo zahtijevati da:

  • otkloni nedostatak na proizvodu ili vrati dio plaćenog iznosa sorazmjerno nedostatku, ili da
  • zamjeni neispravnu robu novom besprijekornom, ili da
  • mu bude vraćen uplaćeni iznos.

Prodavatelj je dužan kupcu isporučiti robu u skladu s ugovorom i odgovoran je za materijalne nedostatke te realizacije.
Zbog higijenskih razloga kupid.hr neće prihvatiti vraćanje proizvoda koji su izvađeni iz originalnog pakiranja osim ako je na proizvodu nađeno mehaničko oštećenje ili kvar u funkcioniranju proizvodu (u tom slučaju prihvatiti će se odgovarajuće jamstvo za taj proizvod).
Na proizvodima koji tvornički nisu zapakirani na način da ih se ne može izvaditi iz ambalaže, nalaziti će se sigurnosna naljepnica. Zamjena i vraćanje proizvoda moguća je dok sigurnosna naljepnica nije uklonjena ili oštećena. Ako je sigurnosna naljepnica oštećena ili uklonjena, vraćanje i zamjena proizvoda ne može biti moguća jer će se u tom slučaju smatrati da je proizvod izvađen iz originalnog pakiranja, te zbog higijenskih razloga ne možemo prihvatiti zamjenu ili vraćanje proizvoda. Ako je na proizvodu nađeno mehaničko oštećenje ili kvar u funkcioniranju proizvodu, u tom slučaju prihvatiti će se odgovarajuće jamstvo za taj proizvod.
Ukoliko kupac odbije prihvatiti naručeni proizvod bez ikakvog razloga, kupid.hr ima pravo oduzeti troškove dostave od punog uplaćenog iznosa za proizvod.
Kupca ćemo obavijestiti o statusu vraćenog proizvoda u roku 7 dana, a povrat novčanih sredstava biti će ostvaren najkasnije u roku od 5 dana od kada je Kupac obaviješten o stanju vraćenog proizvoda.
Ako kupac izvrši narudžbu s netočnim ili nepotpunim podacima koji su nužni za uspješno obavljanje dostave (ime i prezime, ulica i kućni broj, poštanski broj, broj telefona), zadržavamo pravo da narudžbu ne pošaljemo dok kupac ne dostavi ispravne i potpune podatke. Ako kupac ne dostavi podatke nužne za uspješno obavljanje dostave u roku 48h, rezervacija traženih proizvoda će se poništiti.
Sve informacije o jednostranom raskidu ugovora nalaze se na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_41_723.html

Kada je nedostatak/greška/oštećenje materijalno:

  • ako proizvod nema svojstva potrebna za njegovo normalno korištenje ili za stavljanje u promet;
  • ako proizvod nema svojstva potrebna za posebnu namjenu za koju ju kupac kupuje, a koja je prodavatelju poznata tj. trebala bi mu biti poznata;
  • ako proizvod nema svojstva i odlika, koje su bile izravno ili prešutno dogovorene tj. propisane;
  • ako je prodavatelj isporučio proizvod, koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u svrhu informiranja

Prikladnost robe za normalnu uporabu procjenjuje se u odnosu na uobičajenu robu iste vrste, uzimajući u obzir sve izjave prodavatelja i/ili proizvođača o karakteristikama robe, posredovanih posebice putem oglašavanja, prezentacije proizvoda ili naznakama na samoj robi. Za odgovornost materijalnih nedostataka primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju obveznički odnosi.

Kako se materijalni nedostatak/greška/oštećenje potvrđuje?
Kupac može ostvariti svoja prava iz poglavlja materijalnog nedostatka, ako o nedostatku obavijesti prodavatelja unutar 2 (dva) mjeseca od dana kada je nedostatak uočen. Kupac mora vrlo detaljno opisati nedostatak u obavijesti o nedostatku i dopustiti prodavatelju da pregleda proizvod. Kupac može osobno obavijestiti prodavatelja o nedostatku, a prodavatelj će mu izdati potvrdu o materijalnom nedostatku.

Kada prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke/greške/oštećenja?
Prodavatelj ne odgovara za materijalni nedostatak na proizvodu koji se prikaže 2 (dva) mjeseca nakon isporuke.

JAMSTVO
U slučaju da proizvod nije ispravan, može se koristiti jamstvo proizvoda. Na sve elektroničke uređaje u našoj ponudi nudimo jamstvo od 24 mjeseca. Jamstvo počinje teći od dana primitka robe. Jamstvo se može potraživati uz jamstveni list, račun i ostale dokumente navedene na računu. Imate nepotvrđeni jamstveni list? Bez brige! U tom slučaju, sukladno članku Zakona o zaštiti potrošača, nije potrebno da prodavatelj posebno ovjerava jamstveni list.

Jamstvo se ne primjenjuje u slučaju:

  • materijalne/fizičke štete;
  • istrošenosti nastaloj korištenjem proizvoda;
  • nedostataka proizašlim iz nepravilne, neodgovarajuće i nemarne uporabe proizvoda.

Informacija o jamstvu nalazi se i na stranici proizvoda. Ako informacija o jamstvu nije prikazana, proizvod ili nema jamstvo ili su podaci o jamstvu trenutačno nepoznati. U tom slučaju kupac se može obratiti internetskoj trgovinu www.kupid.hr, koja će mu pružiti ažurne informacije.

Ako popravak proizvoda traje dulje od 45 dana, proizvod ćemo zamijeniti novim, a ako to nije moguće, u cijelosti ćemo vratiti kupovnu cijenu proizvoda.